Pagalba

Pagalba

Bendra sistemos pagalba
Paieškos pagalba
Užsakymo pagalba


Bendra sistemos pagalba

Bendra sistemos pagalba

Suvestinis Lietuvos bibliotekų WWW-OPAC yra pasiekiamas per internetą adresu http://www.libis.lt Atsidaro puslapis:

Viršutinė dalis yra nesikeičianti. Ją sudaro 3 užsklandos: Paieška; Statistika; Naudinga informacija. Pasirinkus užsklandą Paieška bus pateikti 5 paieškos tipai: Paprasta, Išplėstinė paieška, Paieška sąrašuose, Autoritetiniai įrašai, Autoritetinių įrašų naujienos bei SK Žinių bazė. Pasirinkus reikiamą, atsidaro tai paieškai skirtas paieškos langas su jai būdingais kriterijais. Pasirinkus užsklandą Statistika pateikiama Suvestiniam katalogui pateiktų įrašų statistika. Užsklandoje Naudinga informacija pateikiama informacija apie LIBIS SK. Dešinėje pusėje pateikiamos dvi papildomos užsklandos Bibliotekos ir Katalogai internete, kuriose, priklausomai nuo pasirinkimo galima pamatyti LIBIS PĮ naudojančių bibliotekų sąrašą, iš kurio galimas tiesioginis prisijungimas į šių bibliotekų svetaines arba jų katalogus. Užsklandoje Suvestinis katalogas pasirinkus atskirus meniu punktus galima rasti išsamią informaciją apie SK (apibrėžimas, paskirtis, pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos).

Pasirinkus užsklandą Paieška, dešinėje lango pusėje esančios užsklandos:

 • Patarimas vartotojui – trumpas pagalbos tekstas informuojantis apie tai, kaip vartotojui galima išsikviesti pagalbos meniu naudojantis pelės žymekliu.
 • Katalogai ir DB – pateikti katalogai ir duomenų bazės, kuriuose vartotojas gali atlikti paiešką, užsakyti dokumentą (jei šios duomenų bazės priima užsakymus) ir pan. Katalogas (arba duomenų bazė), kurį/ią pasirinko vartotojas atvaizduojamas/a, juodu pastorintu šriftu ir jo pavadinimas pateikiamas puslapio kairiojo krašto viršuje. Sistemoje galima dirbti su šiais katalogais ir duomenų bazėmis:
  • Elektroninis katalogas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas, kuriame pateikiama informacija apie bibliotekoje saugomus dokumentus;
  • Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas(NBDB) – Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, brošiūrų, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių, leidinių Brailio raštu bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. NBDB kaupiami ir retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai bei Lituanikos bibliografiniai įrašai;
  • LIETUVOS BIBLIOGRAFIJA, SERIJA B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940 (NBRDB) – Nacionalinė bibliografinių retrospektyvinių dokumentų bazė, skirta periodiniams leidiniams lietuvių kalba, išleistiems 1823-1940 metų laikotarpiu;
  • LIETUVOS LEIDĖJAI - duomenų bazė apie knygų, serialinių, muzikos, elektroninių išteklių leidėjus;
  • Leidinių mainams katalogas - Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinių, skirtų mainams katalogas;
  • Duomenų bazės - Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių sąrašas;
  • Judaikos katalogas – per 3 300 Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (nuo žydų knygos spausdinimo pradžios 1759m. iki 1940m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografiniai įrašai.
 • Galimi papildomi veiksmai – galimų susijusių veiksmų sąrašas, kuris keičiasi atlikus kokius nors veiksmus. Vartotojas gali pasirinkti vieną iš jų:
  • Patikslinti paiešką – vartotojas turi galimybę patikslinti jau įvykdytą paiešką;
  • Įrašų peržiūra po vieną – peržiūrėti pateiktus įrašus po vieną. Pateikiamas rastų įrašų sąrašas po vieną įrašą išsamaus aprašo arba UNIMARC formatu. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra sąrašu;
  • Įrašų peržiūra sąrašu – peržiūrėti pateiktus ieškomus bibliografinius įrašus sąrašu. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra po vieną;
  • Unimarc – peržiūrėti rodomą įrašą UNIMARC formatu. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra po vieną;
  • Išsamus aprašas – peržiūrėti rodomą įrašą išsamaus aprašo formatu. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra po vieną;
  • Pažymėti visus įrašus – pažymėti varnele visus pateiktus įrašus. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra sąrašu;
  • Nuimti pažymėjimus – nuimti visus pažymėjimus varnele. Veiksmas galimas tik tada, kai vykdoma įrašų peržiūra sąrašu;
  • ISBD kortelės – formuoti rtf sąrašą ISBD formatu. Sąrašui pateiktas SK_trumpas aprašo šablonas;
  • Sąrašas – formuoti rtf sąrašą pasirinktu šablonu (Knygos išsamus, Knygos trumpas).

  • Pagalba – pateikiama atitinkanti kontekstą pagalbinė informacija kaip dirbti su sistema.
Grįžti į pradžią skirtas meniu Pradžia


Paieškos pagalba

Paieškos pagalba

Paieškos tipai
Paprasta paieška
Išplėstinė paieška
Paieška sąrašuose
Autoritetiniai įrašai
Autoritetiniių įrašų naujienos
Žinių bazė

Paieškos tipai

Užsklanda Paieška skirta atlikti įvairių tipų paieškas: paprastą, išplėstinę, paiešką sąrašuose, autoritetinių įrašų, autoritetinių įrašų naujienų paieškas. Kiekvienai paieškai yra skirtas atitinkamo pavadinimo meniu. Pasirinkus reikiamos paieškos tipą, atsidaro tai paieškai skirtas paieškos langas su jai būdingais paieškos laukais.

Paprasta paieška

Šis meniu punktas skirtas atlikti visų dokumentų tipų paiešką pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus: Asmenvardis.Kolektyvas, Antraštė, Bet koks žodis bei naudojant papildomus filtrus: Dokumentų tipas, Kalba, Išleidimo šalis. Pastaba: pasirinkus tik filtrą paieška negalima.

Išplėstinė paieška

Šis meniu punktas skirtas atlikti visų dokumentų tipų paiešką pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus: Asmenvardis.Kolektyvas, Antraštė, Serija, Dalykas, Apie asmenį, UDK indeksas, ISBN,ISSN,ISMN, Leidėjas, Išleidimo vieta, Išleidimo metai, Bet koks žodis, Bibliotekos bei naudojant papildomus filtrus: Dokumentų tipas, Kalba, Išleidimo šalis. Pastaba: pasirinkus tik filtrą paieška negalima.

Paieška sąrašuose

Šis meniu punktas skirtas atlikti autoritetinių įrašų, kurie bent kartą panaudoti bibliografiniuose įrašuose, paiešką pagal vieną paieškos kriterijų. Iš iškrentančio meniu pasirenkama: Asmenvardis, Kolektyvas, Antraštė, Serija, Leidėjas, UDK indeksas, Dalykas – asmuo, Dalykas – kolektyvas, Dalykas – vietovė, Dalykas – leidinys, kūrinys, Dalykas – dalykinė rubrika. Kriterijų įvedimui skirtas vienas laukas – Tekstas. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė. Taip pat paiešką galima papildyti nurodžius ar ieškomas autorius ar apie autorių (Autorius, Apie autorių).

Autoritetiniai įrašai

Šis meniu punktas skirtas atlikti autoritetinių įrašų, kurie yra bazėje ir nebūtinai panaudoti bibliografiniuose įrašuose, paiešką. Iš iškrentančio meniu pasirenkama: Asmenvardis, Kolektyvas/organizacija, Teritorinis ar geografinis vardas, Prekės ženklas, Antraštė/unifikuota antraštė, Vardas ir antraštė, Dalykinė rubrika, Vieta kaip paieškos elementas, Forma, žanras ar fizinės charakteristikos. Kriterijų įvedimui skirtas vienas laukas – Tekstas. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė.

Autoritetinių įrašų naujienos

Šis meniu punktas skirtas atlikti autoritetinių įrašų, kurie sukurti, pakeisti ar panaikinti per pasirinktą laikotarpį paieškai. Iš iškrentančio meniu pasirenkama: Asmenvardis, Kolektyvas/organizacija, Teritorinis ar geografinis vardas, Prekės ženklas, Antraštė/unifikuota antraštė, Vardas ir antraštė, Dalykinė rubrika, Vieta kaip paieškos elementas, Forma, žanras ar fizinės charakteristikos. Autoritetinių įrašų naujienų paieška pagal laikotarpį vykdoma pagal du nurodytus kriterijus: nuo nurodytos datos iki kitos nurodytos datos. Datą į abu laukus reikia rašyti iš aštuonių skaitmenų ir be skirtukų, pavyzdžiui 2009 gruodžio 11 d. – 20091211. Dokumentai bus atrenkami iš nurodyto laikotarpio. Taip pat pasirenkama įrašų Būklė (sukurti, pakeisti, panaikinti)

Žinių bazė

Pateikiama Suvestinio katalogo Žinių bazė (UNIMARC/B), bei naujausi jos pakeitimai.

Paieškos laukai

Užsklanda Paieška skirta atlikti įvairių tipų paieškas: paprastą, išplėstinę, paiešką sąrašuose, autoritetinių įrašų, autoritetinių įrašų naujienų paieškas. Kiekvienai paieškai yra skirtas atitinkamo pavadinimo meniu. Pasirinkus reikiamos paieškos tipą, atsidaro tai paieškai skirtas paieškos langas su jai būdingais paieškos laukais.

Asmenvardis. Kolektyvas Šiame lauke nurodomas kūrinio ar dokumento autorius arba kiti jo rengėjai. Galima įrašyti visą asmenvardį arba jo fragmentą. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė, Nenurodyta. Pasirinkus Frazės pradžia, surasite tik tuos įrašus, kurių asmenvardžio pirmasis žodis ir bus tas, kurį įrašėte. Pasirinkus Visi žodžiai, surasite įrašus, kurių asmenvardyje bus visi nurodyti žodžiai bet kurioje įrašo vietoje ta pačia forma, kaip buvo įvesta. Pasirinkus Bet kuris iš žodžių, surasite įrašus, kurių asmenvardyje bet kurioje vietoje yra bent vienas iš nurodytų žodžių. Pasirinkus Tiksli frazė, surasite įrašus, kurių asmenvardis tiksliai atitiks jūsų įvestą. Pasirinkus Nenurodyta surasite įrašus, kurių asmenvardyje bus vesto žodžio dalis bet kurioje įrašo vietoje.
Šalia šio lauko yra mygtukas , skirtas įkelti asmenvardį arba kolektyvą iš autoritetinių įrašų bazės. Paspaudus šį mygtuką, atsidaro langas, į kurio lauką Tekstas reikia įvesti ieškomą autorių arba kolektyvą arba jų pradžią. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė. Paspaudus mygtuką Ieškoti, pateikiamas langas su rezultatais:

Galima įvesti visą arba sutrumpintą asmenvardžio/kolektyvo variantą.

Antraštė. Serija Šis laukas skirtas įrašyti ieškomo kūrinio ar dokumento antraštei/serijai. Galima įrašyti visą (tikslią) antraštę/seriją arba tik jos fragmentą, t.y. bet kurį jos žodį arba žodžio pradžią. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė. Pasirinkus Frazės pradžia, surasite tik tus įrašus, kurių antraštės pirmasis žodis ir bus tas, kurį įrašėte. Pasirinkus Visi žodžiai, surasite įrašus, kurių antraštėje bus visi nurodyti žodžiai bet kurioje įrašo vietoje ta pačia forma, kaip buvo įvesta. Pasirinkus Bet kuris iš žodžių, surasite įrašus, kurių antraštėje bet kurioje vietoje yra bent vienas iš nurodytų žodžių. Pasirinkus Tiksli frazė, surasite įrašus, kurių antraštė tiksliai atitiks jūsų įvestą.

Dalykas (tema) Dalykinėmis rubrikomis reiškiama dokumentuose aprašoma tema. Jei surasto dokumento išsamaus aprašo lange Jus sudomino kuri nors dalykinė rubrika, spustelėję ties ja pelės klavišu, gausite dokumentų sąrašą šia tema. Į šį lauką galima įvesti norimą temą, pavyzdžiui: dienoraščiai ir vykdyti paiešką.

Apie asmenį Šis laukas skirtas paieškai apie vieną pasirinktą asmenį. Naudojamas išplėstinėje paieškoje. Pavyzdžiui, jei įrašysite į lauką Apie asmenį žodį Brazdžionis, surasite visus dokumentus apie Brazdžionį. Čia nebus įtraukti straipsniai, kuriuos parašė pats Brazdžionis. Galima įrašyti visą asmens vardą arba tik jo fragmentą. Rašant visą asmens vardą, pirmiausia rašoma pavardė, paskui vardas, pavyzdžiui, Brazdžionis Bernardas. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Frazės pradžia (pasirinktas automatiškai), Visi žodžiai, Bet kuris iš žodžių, Tiksli frazė, Nenurodyta. Pasirinkus Frazės pradžia, surasite tik tuos įrašus, kurių asmenvardžio pirmasis žodis ir bus tas, kurį įrašėte. Pasirinkus Visi žodžiai, surasite įrašus, kurių asmenvardyje bus visi nurodyti žodžiai bet kurioje įrašo vietoje ta pačia forma, kaip buvo įvesta. Pasirinkus Bet kuris iš žodžių, surasite įrašus, kurių asmenvardyje bet kurioje vietoje yra bent vienas iš nurodytų žodžių. Pasirinkus Tiksli frazė, surasite įrašus, kurių asmenvardis tiksliai atitiks jūsų įvestą. Pavyzdžiui, jei į lauką Apie asmenį įrašysite Paulius ir pasirinksite Frazės pradžia, surasite dokumentus apie Vilių Paulių, Gražvydą Paulių, kur Paulius – asmens pavardė. O jei į lauką Apie asmenį įrašysite Paulius ir pažymėsite Bet kuris iš žodžių, surasite dokumentus apie Paulių Arlauską, Paulių Širvį, o taip pat ir apie Vilių Paulių, Gražvydą Paulių, kur Paulius – ir vardas, ir pavardė.
Šalia šio lauko yra mygtukas , skirtas įkelti asmenvardį arba kolektyvą iš autoritetinių įrašų bazės. Paspaudus šį mygtuką, atsidaro langas, į kurio lauką Tekstas reikia įrašyti asmens, apie kurį norite rasti informaciją, pavardę.

UDK (universaliosios dešimtainės klasifikacijos indeksas) Ieškodami dokumento pagal UDK indeksą, turite žinoti jį tiksliai ir užrašyti kartu su skiriamaisiais ženklais. Pvz.: 531.8 suras visus dokumentus, kurių tematika atitinka 531.8 indeksą pagal UDK sistemą. Numerio dalį galima pakeisti simboliais "%" arba "_". Tada 531.% suras visus leidinius, pažymėtus UDK indeksu prasidedančiu 531., o 5% suras ir 5, ir 5.3, ir 531.8, ir pan. "_" pakeičia tik vieną simbolį.

ISBN, ISSN, ISMN, ISRC (tarptautinis standartinis dokumento numeris) Ieškodami dokumento pagal tarptautinį standartinį numerį, turite žinoti jį tiksliai ir užrašyti kartu su skiriamaisiais ženklais arba be jų. Pvz.: ISBN: 9986-13-319-X arba 998613319X.

Leidėjas Galima paieška pagal dokumento leidėją. Leidėjo pavadinimą galima įvesti visą arba jį trumpinti. Pvz.: Leidėjas: Olimpas. Žodžio dalį galima pakeisti simboliais "*" arba "_". "*" pakeičia žodžio bet kokio ilgio dalį, o "_" - tik vieną simbolį.

Išleidimo vieta Galima paieška pagal dokumento leidimo vietą. Žodžio dalį galima pakeisti simboliais "*" arba "_". "*" pakeičia žodžio bet kokio ilgio dalį, o "_" - tik vieną simbolį.

Išleidimo metai Paieška pagal Išleidimo metus yra vykdoma pagal du kriterijus: nuo nurodytų metų iki kitų nurodytų metų. Užklausą sudaro keturi skaitmenys. Įrašę metus tik į lauką Išleidimo metai, ieškosite tais metais išleistų dokumentų. Įrašę metus tik į lauką iki, surasite visus kataloge esančius dokumentus, išleistus iki nurodytų metų. Jei įrašysite metus į abu laukus, dokumentai bus atrenkami iš nurodyto laikotarpio.

Bet koks žodis (arba fragmentas) Šiame lauke galite įrašyti bet kokį žodį, jo fragmentą arba kelis žodžius. Surasite kūrinių ar dokumentų įrašus, kur įrašytas žodis gali būti antraštėje, asmenvardyje ar kitoje įrašo dalyje. Paieškai patikslinti iš iškrentančio meniu galima pasirinkti papildomus paieškos kriterijus: Tik bibliografiniame įraše, Tik visateksčiame dokumente, Visur.

Biblioteka Galima paieška pasirenkant konkrečią biblioteką. Biblioteka pasirenkama iš pateikto bibliotekų sąrašo, taip pat galima pasirinkti kelias bibliotekas. Pasirinkus Išskyrus LNB, surasite kitų bibliotekų įrašus, išskyrus Nacionalinės bibliotekos.

Palengvinti paieškai galite naudoti Filtrus, nurodant dokumento tipą (knygos, seraliniai leidiniai, natos, natų rankraščiai, kartografija, elektroniniai ištekliai, muzikos įrašai, garso įrašai, grafika, vaizdo įrašai), kalbą ar išleidimo šalį. Pastaba: pasirinkus tik filtrą paieška negalima.

 • Kalba Pasirinkę vieną iš pateiktų kalbų, ieškosite ta kalba išleistų dokumentų. Pasirinkimui čia yra pateiktos dažniausiai vartojamos kalbos, išdėstytos abėcėlės tvarka.
 • Išleidimo šalis Pasirinkę vieną iš pateiktų šalių, ieškosite toje šalyje išleistų dokumentų. Pasirinkimui čia yra pateiktos šalys, išdėstytos pagal didžiausią populiarumą.

 • Užsakymo pagalba

  Užsakymo pagalba

  Suradus norimo dokumento bibliografinį įrašą Suvestiniame kataloge, dokumentą galite užsakyti pasirinkę konkrečią biblioteką (sąlyga galioja, jei esate pasirinktos bibliotekos registruotas skaitytojas). Nurodę biblioteką, kurioje užsakysite pasirinktą dokumentą, paspauskite dešinėje ekrano pusėje esantį meniu punktą Užsakyti ir gausite užsakymo langą. Jame nurodykite užsakymo datą, fondą iš kurio norite užsakyti dokumentą, savo skaitytojo bilieto numerį ir slaptažodį. Jei tikrai norite užsakyti pasirinktą dokumentą, paspauskite mygtuką Užsakyti. Pavyzdžiui: leidinį Rugiuose prie bedugnės : romanas. - 2008. - 269, [2] p. - Salinger, Jerome David (1919-) galima užsakyti Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje: