Suvestinis katalogas
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Grupuoti pagal
Tipas Kiekis
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai
Antraštė:
Kn. 3 / [sudarė Julius Aukštaitis, Ritonė Šalkauskienė]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [Standartų spaustuvė], 2015 (Vilnius : Standartų sp.)
Apimtis:
446, [2] p. : iliustr., faks., portr.
Pastabos:
Turinyje aut.: Nijolė Aleinikovienė, Danutė Augutytė-Augutienė, Julius Aukštaitis, Vaidotas Aukštaitis, Genė-Danutė Aukštuolytė-Petniūnienė, Aldona Aukštuolytė-Šiufinskienė, Marytė Ažubalienė, Antanas Balaišis, Aldona Bilkytė-Puzinavičienė, Irena Bražėnaitė, Vilija Budrionienė, Petras Džiautas, Laimutė Gižienė, Angelė Graužinytė-Jurevičienė, Bronius Gribauskas, Agota Grybauskaitė-Jankevičienė, Danutė Grigienė, Jonas Vytautas Imbrasas, Stasė Imbrasienė, Rūta Kanopkaitė, Petras Karvelis, Nijolė Katinaitė-Prakapienė, Valerija Kisielienė, Aldona Kudžmaitė, Albinas Kurtinaitis, Genovaitė Liškauskaitė-Šilninkienė, Jonė Maniuškienė, Laimutė Miklušytė-Ravinovič, Simonas Vytautas Narušis, Irena Pusvaškienė, Danutė Pusvaškytė-Statauskienė, Vytautas Rakauskas, Vitalija Raškevičiūtė-Pilkienė, Giedrė Rečiūnienė, Jadvyga Savickaitė-Paškevičienė, Kazys Strazdas, Ritonė Šalkauskienė, Alma Šlamaitė, Vida Šmigelskaitė-Vagonienė, Vitoldas Šmigelskas, Bronė Tamulytė, Stasė Urbanavičiūtė, Jonas Varžgalys, Birutė Vilutienė, Aldona Zablackaitė-Kazėnienė
Bibliogr. išnašose
Tiražas 500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-8180-09-1
Biblioteka:
Kauno apskrities VB
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Molėtų rajono savivaldybės VB