Suvestinis katalogas
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Po rudenėjančiu dangum : Kūrybinės raiškos asociacijos "Kauno branduma" poezijos švenčių rinktinė / [sudarė Irena Žurumskienė]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Kūrybinės raiškos asociacija "Kauno branduma", 2014 (Kaunas : Morkūnas ir Ko)
Apimtis:
163, [1] p. : iliustr., portr. ; 16 x 23 cm
Pastabos:
Aut.: Elena Romana Adomaitytė-Cemnolonskienė, Vytautas Aleksandravičius, Zita Ambrožaitė-Pranckevičienė, Julija Augustauskienė, Jadvyga Bakonytė-Jaujininkienė, Leonas Balčiūnas, Judita Balniūtė-Kubilienė, Petronėlė Banaitienė, Vytautas Barauskas, Zuzana Budaitė-Stunžėnienė, Vladas Buragas, Albina Chadauskienė, Juozas Daniliauskas, Ona Saulė Delonienė-Milukaitė, Irena Druskytė-Žurumskienė, Jadvyga Džiaugytė-Strašinskienė, Raimonda Girnytė, Apolonija Grigonytė, Jūratė Marija Jaronienė, Birutė Jašinskaitė-Valaitienė, Regina Jorudienė, Pranas Jurkonis, Regina Kabašinskienė, Monika Kalesnikaitė-Blauzdienė, Ona Karužienė-Gliebienė, Rimantas Klibavičius, Ieva Klimašauskaitė, Ilona Kukaitytė-Orinienė, Eugenija Kumpauskienė, Monika Kvietkauskaitė-Kačinskienė, Genovaitė Lasinskaitė-Martinonienė, Virginija Lenickytė, Aldona Mankutė-Kursevičienė, Benedikta Masaitytė-Serapinienė, Laimutė Matutytė-Česynienė, Juozapas Mickevičius, Dalia Milukaitė-Buragienė, Vytautas Naraškevičius, Lina Opulskienė, Margarita Marija Petkutė-Juškevičienė, Aleksandras Puidokas, Nijolė Rinkevičiūtė-Gilaitienė, Irena Rudzenskienė, Danutė Rukštelytė-Blėkienė, Aldona Sakalauskaitė-Lizdienė, Genovaitė Savičiūtė, Janina Sinkevičūtė-Ulinskienė, Albinas Slavickas, Domicelė Survilaitė-Mažeikienė, Vytautas Šiaudytis, Kazimiera Šimkutė-Venckuvienė, Aldona Tamokaitytė-Jankauskienė, Girėnas Alfonsas Vaičiulevičius, Teresė Varnagirienė, Petronė Veiverienė, Elena Vilkelienė, Elena Žuliūtė-Bačiulienė
Iliustr.: Irena Druskytė-Žurumskienė, Jūratė Marija Jaronienė, Monika Kalesnikaitė-Blauzdienė, Rimantas Klibavičius, Eugenija Kumpauskienė, Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė, Lina Opulskienė, Margarita Marija Petkutė-Juškevičienė, Aleksandras Puidokas, Irena Rudzenskienė, Irena Liucija Tomkevičienė
Tiražas 300 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-95298-1-3
UDK:
821.172(082)
821.172(092)
Tema:
Lietuvių poezija - Lietuva - Kaunas - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Lietuvių literatūra - Lietuva - Kaunas - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Literatų mėgėjų kūriniai, lietuvių - Lietuva - Kaunas - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Literatai, lietuvių - 20 amžius - Biografijos
Biblioteka:
Kauno apskrities VB
Lazdijų rajono savivaldybės VB
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka